ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
หมู่ที่ 9 บ้านหนองขี้แรด ถนนท่าเรือ-พระแท่น   ตำบลตะคร้ำเอน  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
เบอร์โทรศัพท์ 034-562014
Email : banbungwit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :