ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
หมู่ที่ 9 บ้านหนองขี้แรด ถนนท่าเรือ-พระแท่น   ตำบลตะคร้ำเอน  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
เบอร์โทรศัพท์ 034-562014
Email : banbungwit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :