ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อสอบมาตรฐานกลาง คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 3 ป.5-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.96 KB 0
ข้อสอบมาตรฐานกลาง คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2 ป.5-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.12 KB 0
ข้อสอบมาตรฐานกลาง คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 ป.5-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 532.72 KB 40
ข้อสอบมาตรฐานกลาง ภาษาไทย ฉบับที่ 3 ป.5-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 595.41 KB 2
ข้อสอบมาตรฐานกลาง ภาษาไทย ฉบับที่ 2 ป.5-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.95 KB 0
ข้อสอบมาตรฐานกลาง ภาษาไทย ฉบับที่ 1 ป.5-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 926.63 KB 0
ข้อสอบมาตรฐานกลาง วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 3 ป.5-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 727.02 KB 0
ข้อสอบมาตรฐานกลาง วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 ป.5-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 806.85 KB 0
ข้อสอบมาตรฐานกลาง วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ป.5-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 766.43 KB 0
ข้อสอบมาตรฐานกลาง วิทยาศาสตร์ ป.5-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 0
ข้อสอบมาตรฐานกลาง คณิตศาสตร์ ป.5-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 883.43 KB 0
ข้อสอบมาตรฐานกลาง ภาษาไทย ป.5-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 1