ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ E-Learning และ สื่อ Multimedia เพื่อยกระดับ
 กลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ำเอน โดยโรงเรียนบ้านบึงวิทยา  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ E-Learning และ สื่อ Multimedia เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ให้กับบุคลากร ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงวิทยา  โดยมี นายประกรณ์  ม่วงเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานฯ และบรรยายพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2557,06:52   อ่าน 2573 ครั้ง