ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2557  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึงวิทยา  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวม  105 คน  พร้อมทั้งมีเด็กศูนย์ฯ ก่อนประถม ของ อบต.ตะคร้ำเอน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  13 คน  กิจกรรมประกอบด้วย 9 ฐานการเรียนรู้  ได้แก่   

กิจกรรมที่ 1 “มองเล็ก ให้ใหญ่”          กิจกรรมที่ 4  “หมุนเปลี่ยนไป”             กิจกรรมที่ 7 “สาวน้อยนักกายกรรม”

กิจกรรมที่ 2  “มองไกล ให้ใกล้”         กิจกรรมที่ 5 “ไฟฟ้ามาจากไหน”           กิจกรรมที่ 8  “สนุกกับหุ่นยนต์”

กิจกรรมที่ 3 “ชั่งเล็ก ชั่งน้อย”            กิจกรรมที่ 6  “เป็นห่วง...มีสมาธิ”          กิจกรรมที่ 9  “คิดได้...หายห่วง”โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2557,08:15   อ่าน 826 ครั้ง