ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง รับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติในปีการศึกษา 2562 โดยมีนางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา พูดคุยถึงกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่าน และแนวทางปฏิบัติในปีการศึกษา 2562 เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ร่วมกันแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายอดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มาร่วมเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้ปกครอง ขอกราบขอบพระคุณท่าน ผอ.เขตมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,14:40   อ่าน 121 ครั้ง