ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  นางสาวรสสุคนธ์  มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา   ได้นำเสนอการดำเนินงานกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ การร่วมแข่งขันงานวิชาการ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนมาโดยตลอด 

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามา ณ โอกาสนี้หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,12:19   อ่าน 206 ครั้ง