ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสายผู้สอน

นางภัคชุดา ธนะฐากรกุล
ครู คศ.3

นายวรรษฑีระ ปานบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวสุพรรณี รุ่งกระจ่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางจรัสสม ปานบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวสกุนา อรชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายอาคเนย์ ท้าวสันติ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0