ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสายผู้สอน

นายวรรษฑีระ ปานบุตร
ครู คศ.3

นางสาวสุพรรณี รุ่งกระจ่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางจรัสสม ปานบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวสกุนา อรชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายอาคเนย์ ท้าวสันติ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวนุจรี ตะพัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวอรณรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูธุรการ