ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนศิริวิทยานุบาล ท่ามะกา
2 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น ดอนขมิ้น ท่ามะกา
3 โรงเรียนวินัยนุกูล ดอนขมิ้น ท่ามะกา
4 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ ดอนขมิ้น ท่ามะกา
5 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ดอนขมิ้น ท่ามะกา
6 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ดอนชะเอม ท่ามะกา
7 โรงเรียนวัดดอนชะเอม ดอนชะเอม ท่ามะกา
8 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน ดอนชะเอม ท่ามะกา
9 โรงเรียนอนุชนศึกษา ตะคร้ำเอน ท่ามะกา
10 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ตะคร้ำเอน ท่ามะกา
11 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ตะคร้ำเอน ท่ามะกา
12 โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง ตะคร้ำเอน ท่ามะกา
13 โรงเรียนบ้านหนองตาคง ตะคร้ำเอน ท่ามะกา
14 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ตะคร้ำเอน ท่ามะกา 034-562014
15 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย(พิริยะประชาวิทยาคาร) ตะคร้ำเอน ท่ามะกา
16 โรงเรียนเขมภัทรศึกษา ท่ามะกา ท่ามะกา
17 โรงเรียนบ้านหนองลาน ท่ามะกา ท่ามะกา 0-3464-0326
18 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ท่ามะกา ท่ามะกา
19 โรงเรียนบ้านท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา 034 694 162
20 โรงเรียนฐิติวิทยา ท่าเรือ ท่ามะกา
21 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ท่าเรือ ท่ามะกา
22 โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร) ท่าเรือ ท่ามะกา
23 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าเรือ ท่ามะกา
24 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ท่าเรือ ท่ามะกา
25 โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง ท่าเสา ท่ามะกา
26 โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ ท่าเสา ท่ามะกา
27 โรงเรียนวัดคร้อพนัน ท่าไม้ ท่ามะกา
28 โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ท่าไม้ ท่ามะกา
29 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) พงตึก ท่ามะกา
30 โรงเรียนวัดดงสัก(หมั่นวิทยาคาร) พงตึก ท่ามะกา
31 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) พงตึก ท่ามะกา
32 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พระแท่น ท่ามะกา
33 โรงเรียนบ้านดอนรัก พระแท่น ท่ามะกา
34 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง พระแท่น ท่ามะกา
35 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร พระแท่น ท่ามะกา
36 โรงเรียนวัดหนองโรง ยางม่วง ท่ามะกา
37 โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ยางม่วง ท่ามะกา
38 โรงเรียนบ้านหนองกรด ยางม่วง ท่ามะกา
39 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง สนามแย้ ท่ามะกา
40 โรงเรียนวัดสนามแย้ สนามแย้ ท่ามะกา
41 โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ สนามแย้ ท่ามะกา
42 โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา หนองลาน ท่ามะกา
43 โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 หนองลาน ท่ามะกา
44 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น หนองลาน ท่ามะกา
45 โรงเรียนวัดหนองลาน หนองลาน ท่ามะกา
46 โรงเรียนทิพย์พิทยา หวายเหนียว ท่ามะกา
47 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา
48 โรงเรียนบ้านแจงงาม อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา
49 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา
50 โรงเรียนประชาวิทยาคาร อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา
51 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา
52 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา
53 โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา 034692253
54 โรงเรียนบ้านเขาช่อง เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา 0-3452-8763
55 โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา
56 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า แสนตอ ท่ามะกา
57 โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม แสนตอ ท่ามะกา (034) 641364
58 โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) แสนตอ ท่ามะกา
59 โรงเรียนวัดหนองพลับ แสนตอ ท่ามะกา 034690419
60 โรงเรียนบ้านชายธูป โคกตะบอง ท่ามะกา
61 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ โคกตะบอง ท่ามะกา
62 โรงเรียนวัดเขาตะพั้น โคกตะบอง ท่ามะกา
63 โรงเรียนบ้านสามยอด ช่องด่าน บ่อพลอย
64 โรงเรียนบ้านหนองเข้ ช่องด่าน บ่อพลอย
65 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ช่องด่าน บ่อพลอย
66 โรงเรียนบ้านเขาแดง ช่องด่าน บ่อพลอย
67 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ช่องด่าน บ่อพลอย
68 โรงเรียนบ้านท่าว้า บ่อพลอย บ่อพลอย
69 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน บ่อพลอย บ่อพลอย
70 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง บ่อพลอย บ่อพลอย
71 โรงเรียนบ้านหนองเตียน บ่อพลอย บ่อพลอย
72 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ บ่อพลอย บ่อพลอย
73 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย บ่อพลอย
74 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย บ่อพลอย
75 โรงเรียนบ้านพุรวก หนองกร่าง บ่อพลอย
76 โรงเรียนบ้านหนองหวาย หนองกร่าง บ่อพลอย 034540180
77 โรงเรียนบ้านหลังเขา หนองกร่าง บ่อพลอย
78 โรงเรียนบ้านวังด้ง หนองกุ่ม บ่อพลอย
79 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม หนองกุ่ม บ่อพลอย
80 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกุ่ม บ่อพลอย
81 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) หนองกุ่ม บ่อพลอย
82 โรงเรียนบ้านรางขาม หนองกุ่ม บ่อพลอย
83 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) หนองกุ่ม บ่อพลอย
84 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ หนองกุ่ม บ่อพลอย
85 โรงเรียนบ้านท่าแจง หนองกุ่ม บ่อพลอย
86 โรงเรียนบ้านพุพรหม หนองกุ่ม บ่อพลอย
87 โรงเรียนบ้านหนองรี หนองรี บ่อพลอย
88 โรงเรียนบ้านลําอีซู หนองรี บ่อพลอย
89 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต หนองรี บ่อพลอย
90 โรงเรียนบ้านหนองแกใน หนองรี บ่อพลอย
91 โรงเรียนบ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง หนองรี บ่อพลอย
92 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง หลุมรัง บ่อพลอย
93 โรงเรียนบ้านยางสูง หลุมรัง บ่อพลอย
94 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ หลุมรัง บ่อพลอย
95 โรงเรียนบ้านหนองหมู หลุมรัง บ่อพลอย
96 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) หลุมรัง บ่อพลอย
97 โรงเรียนบ้านหนองระหง ดอนตาเพชร พนมทวน
98 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ดอนตาเพชร พนมทวน
99 โรงเรียนวัดสาลวนาราม ดอนตาเพชร พนมทวน -
100 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ดอนตาเพชร พนมทวน
101 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ดอนตาเพชร พนมทวน
102 โรงเรียนวัดบ้านน้อย ดอนเจดีย์ พนมทวน
103 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ พนมทวน
104 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ ทุ่งสมอ พนมทวน
105 โรงเรียนบ้านดอนสระ พนมทวน พนมทวน
106 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ พนมทวน พนมทวน
107 โรงเรียนวัดบ้านทวน พนมทวน พนมทวน
108 โรงเรียนวัดพังตรุ พังตรุ พนมทวน
109 โรงเรียนวัดเบญพาด พังตรุ พนมทวน
110 โรงเรียนบ้านกระเจา พังตรุ พนมทวน
111 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง พังตรุ พนมทวน
112 โรงเรียนบ้านโป่งกูป พังตรุ พนมทวน
113 โรงเรียนบ้านรางสมอ พังตรุ พนมทวน
114 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ รางหวาย พนมทวน
115 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน รางหวาย พนมทวน
116 โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 รางหวาย พนมทวน (034) 571233
117 โรงเรียนดีสมจิตรวิทยา รางหวาย พนมทวน
118 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลื้มสุคนธ) รางหวาย พนมทวน
119 โรงเรียนบ้านหนองจอก รางหวาย พนมทวน
120 โรงเรียนบ้านโคราช รางหวาย พนมทวน
121 โรงเรียนบ้านหนองขุย หนองสาหร่าย พนมทวน
122 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก หนองสาหร่าย พนมทวน
123 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) หนองสาหร่าย พนมทวน
124 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน หนองโรง พนมทวน
125 โรงเรียนบ้านหลุมหิน หนองโรง พนมทวน
126 โรงเรียนบ้านรางยอม หนองโรง พนมทวน
127 โรงเรียนวัดนาพระยา หนองโรง พนมทวน
128 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน หนองโรง พนมทวน
129 โรงเรียนบ้านวังรัก หนองโรง พนมทวน
130 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สมเด็จเจริญ หนองปรือ
131 โรงเรียนประชามงคล สมเด็จเจริญ หนองปรือ
132 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สมเด็จเจริญ หนองปรือ
133 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สมเด็จเจริญ หนองปรือ
134 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ 0-34540206
135 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช หนองปรือ หนองปรือ
136 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย หนองปรือ หนองปรือ
137 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ หนองปรือ หนองปรือ
138 โรงเรียนบ้านหนองขอน หนองปรือ หนองปรือ
139 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง หนองปรือ หนองปรือ
140 โรงเรียนเสรี-สมใจ หนองปรือ หนองปรือ
141 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองปรือ หนองปรือ
142 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม หนองปรือ หนองปรือ
143 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ
144 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย หนองปลาไหล หนองปรือ
145 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม หนองปลาไหล หนองปรือ
146 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล หนองปรือ
147 โรงเรียนบ้านพยอมงาม หนองปลาไหล หนองปรือ
148 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ หนองปลาไหล หนองปรือ
149 โรงเรียนวัดดอนแสลบ ดอนแสลบ ห้วยกระเจา
150 โรงเรียนบ้านพนมนาง ดอนแสลบ ห้วยกระเจา
151 โรงเรียนวัดหนองปลิง ดอนแสลบ ห้วยกระเจา 034-571634
152 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง ดอนแสลบ ห้วยกระเจา
153 โรงเรียนวัดเขารักษ์ ดอนแสลบ ห้วยกระเจา
154 โรงเรียนบ้านตลุง ดอนแสลบ ห้วยกระเจา
155 โรงเรียนบ้านนาใหม่ วังไผ่ ห้วยกระเจา
156 โรงเรียนบ้านวังไผ่ วังไผ่ ห้วยกระเจา
157 โรงเรียนบ้านอ่างหิน วังไผ่ ห้วยกระเจา
158 โรงเรียนบ้านหนองตายอด วังไผ่ ห้วยกระเจา
159 โรงเรียนบ้านไผ่สี สระลงเรือ ห้วยกระเจา
160 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สระลงเรือ ห้วยกระเจา
161 โรงเรียนบ้านสระลงเรือ สระลงเรือ ห้วยกระเจา
162 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข สระลงเรือ ห้วยกระเจา
163 โรงเรียนบ้านสระจันทอง สระลงเรือ ห้วยกระเจา
164 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สระลงเรือ ห้วยกระเจา
165 โรงเรียนเมตตาจิตต สระลงเรือ ห้วยกระเจา
166 โรงเรียนบ้านทัพพระยา ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา
167 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา
168 โรงเรียนบ้านเขาศาลา ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา
169 โรงเรียนบ้านไพรงาม ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา
170 โรงเรียนบ้านเขากรวด ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 034 - 517751
171 โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา
172 โรงเรียนบ้านซ่อง ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา
173 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ
174 โรงเรียนบ้านหนองอําเภอจีน ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ
175 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ
176 โรงเรียนบ้านน้ำลาด ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ
177 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ
178 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด หนองนกแก้ว เลาขวัญ
179 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด หนองนกแก้ว เลาขวัญ 034-516275
180 โรงเรียนบ้านน้ำโจน หนองประดู่ เลาขวัญ
181 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย หนองประดู่ เลาขวัญ
182 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองประดู่ เลาขวัญ
183 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง หนองประดู่ เลาขวัญ
184 โรงเรียนบ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ
185 โรงเรียนบ้านบะลังกา หนองปลิง เลาขวัญ
186 โรงเรียนบ้านพรหมณี หนองปลิง เลาขวัญ
187 โรงเรียนประชาพัฒนา หนองปลิง เลาขวัญ
188 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ
189 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองปลิง เลาขวัญ
190 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก หนองปลิง เลาขวัญ
191 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา หนองปลิง เลาขวัญ
192 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ
193 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า หนองฝ้าย เลาขวัญ
194 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ หนองฝ้าย เลาขวัญ
195 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย หนองฝ้าย เลาขวัญ
196 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ หนองฝ้าย เลาขวัญ
197 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หนองฝ้าย เลาขวัญ
198 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ หนองโสน เลาขวัญ
199 โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองโสน เลาขวัญ
200 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ หนองโสน เลาขวัญ
201 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง หนองโสน เลาขวัญ
202 โรงเรียนบ้านหนองหวาย หนองโสน เลาขวัญ
203 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา หนองโสน เลาขวัญ
204 โรงเรียนบ้านเขาวัง เลาขวัญ เลาขวัญ
205 โรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุง เลาขวัญ เลาขวัญ
206 โรงเรียนอนุบาลเลาขวัญ เลาขวัญ เลาขวัญ
207 โรงเรียนบ้านรางพยอม เลาขวัญ เลาขวัญ