ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพและปัญหาการดำเนินงานการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาวอลเลย์บอลด้วย SMART SPORT MODEL โรงเรียนบ้านบึงวิทยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2561,13:19  อ่าน 338 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2560,17:50  อ่าน 488 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ เรื่อง การประเมินโครงการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2560,17:29  อ่าน 540 ครั้ง
รายละเอียด..